Resultats

2016
D C I ID
3de7 1 0 0 0
4de7 1 0 0 0
Pde5 1 0 0 0
2de6 1 0 0 0
3de6a 1 0 0 0
Pde4 3 0 0 0
total 8 0 0 0
% 100.00 0.00 0.00 0.00

*Diada de la Muntanyeta*

-3d7, 4d7, 3d6a, 2d6,  pilar 5 i tres pilars de 4.