Contacte

    Nom (requerit)

    Correo electronic (requerit)

    Assumpte

    Missatge

    D’acord amb el contemplat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat titularitat de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, per els fins de l’activitat de la colla castellera. En qualsevol moment te dret a l’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades dirigint-se mitjançant correu electrònic signat digitalment a lopd@ccspisp.cat o per carta postal acreditant la seva identitat a. Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, Carrer A, s/n. CP 43007, Apartat de correus 4146, Tarragona.