Equip tècnic i directiu

Equip tècnic per la temporada 2016-2017

organigrama tècnica 2016-2017 Op

Equip directiu per la temporada 2016-2017

organigrama directiva 2016-2017