Resultat eleccions de junta directiva i junta tècnica.

Un cop finalitzat el termini de votacions, tan presencialment com telemàticament, el resultat de les eleccions ha estat el següent:
Candidatura presidida per Raül de la Fuente i cap de Colla David Lobo.
Totals vots 76:
A favor 74
En contra 2
Desglòs vot:
Presencial: 30 (29 Si 1 No)
Telemàticament: 46 (45 Si 1 No)
Per tant, queda constituïda la nova junta, amb Raül de la Fuente com a president i David Lobo com a cap de colla per les temporades 2021 i 2022.

Des de la junta i tècnica entrant, volem expressar el nostre més sincer agraïment a la junta i tècnica sortint, per la feina realitzada en els darrers anys.